Göran

Den gemensamma nämnaren i Görans yrkesutövning är och har varit utveckling. Det började med ett tekniskt laboratorium inom fordons och motorteknik. Efter utbildning blev det så småningom Fastigheter, Förvaltning och Facilitie Management. Och det är framförallt i de senare delarna som Göran verkat som chef och ledare. En längre beskrivning av de senare delarna återfinns i Göran CV.

(länk till CV)

Typer av uppdrag:

  • Interimistisk chef på Strategisk nivå (VD, Affärsområdeschef eller motsvarande)
  • Styrelseordförande eller ledamot (certifierad av Styrelseakademin)
  • Mentor eller Coach för Chefer och ledare