Ann-Christine

Ann-Christine började sin yrkesbana som Kemist och byggde efter ett tag på med en
utbildning till Arbetsmiljöingenjör. Efter att under en längre tid ha verkat inom Arbetsmiljö
var steget inte långt till Kvalité- och Miljöledningssystem. I den delen har Ann-Christine
såväl byggt system, utvecklat verksamheter till att använda systemen och även reviderat
verksamheter inom alla tre systemen. Ett stort inslag inom arbetet med Ledningssystem
är att verka som Chefsstöd, då det är många kompetensområden som en Chef skall
behärska förutom den produktion man är ansvarig för. En längre beskrivning finns i
Ann-Christines CV.

(Länk till CV)

Typer av uppdrag:

  • Chefsstöd och utbildning inom Arbetsmiljö, Kvalité och Miljö
  • Utveckling och implementering av Ledningssystem
  • Mentor och Coach för Chefer och ledare