Tjänster

Bolagets tjänster återfinns inom begreppen Ledning och Ledningssystem. I huvudsak delas det så att Göran jobbar med Ledning och Ann-Christine med Ledningssystem även om dessa områden ofta går i varann. Genom att samarbeta över områdena fås helheten med.