Vår verksamhet

Verksamheten ryms inom begreppen Ledning och Ledningsystem. Det gäller Ledning av
verksamheter och framförallt verksamheter i utvecklingsskeden. Fokus ligger i hur man kan få verksamheternas resurser att samverka för bästa möjliga resultat över tiden.
Inom Ledning finns även styrelsearbete med som en del.
När det gäller Ledningssystem så menar vi system för Arbetsmiljö, Kvalité och Miljö.
System för ekonomistyrning och uppföljning ingår inte i vår leverans, annat än att använda
dem för Ledning av verksamhet.