Organisation

Bolagets organisation är enkel. Det är endast två personer som är verksamma. Det är Göran och Ann-christine. Båda är konsulter, utgör styrelse och Göran är formellt bolagets VD.